خدمات مشاوره

گروه تجهيز انبار افتخار دارد تا در زمينه مشاوره،طراحي و مديريت پروژه هاي ساخت انبار،بهينه سازي فضا و خريد تجهيزات توسط كارشناسان و مهندسين مجرب در رده عالي با ارائه راه حل هاي كاملا يكپارچه و نوآورانه متناسب با نياز هاي دقيق شما در زمان و بودجه، جهت افزايش بهره وري ،طراحي داخلي و خارجي و كسب و كار سازمان يافته تر به شما كمك نمايد.