انواع سيستم قفسه بندي پالتي pallet storage

قفسه بندي راه رو باريك Multi-bay with narrow aisles

سیستم قفسه بندي را هرو باریک يكي از بهترين روش هاي انبارش كالا می باشد که از طریق کا هش عرض را هرو و استفاده از ماشین های مخصوص در فضا صرفه جویی بیشتری حاصل می گردد. قفسه بندي راهرو باریک متناسب با ارتفاع سالن و وزن بار تا چند طبقه قا بل ا جراست و بسته به ابعاد بار فاصله طبقات تغییر می کند و یک راه حل مناسب برای مشکل کمبود فضا در بسیاری از انبارهای واحد های صنعتی و خدماتی محسوب می گردد. مزيت ديگر اين روش سرعت بالاي بارگذاري و برداشت كالا مي باشد در واقع انبار هايي كه سرعت ورود و خروج كالا ها اهميت فراواني دارد استفاده ازاين روش توصيه مي گردد.

قفسه بندي پالت راك Pallet racking

سيستم قفسه بندي پالت راك روش منا سبي جهت انبارش كالا ي شركت هاي پخش و توليدي مي باشد كه با توجه به ارتفاع و متراژ سوله طراحي مي گردد. از جمله مزيت هاي اين نوع قفسه بندي بارگذاري پالت توسط انواع ليفتراك و ريچ تراك ،استاكر و خرده برداري توسط افراد انبار مي باشد.

قفسه بندي درايوين راك Drive-in/drive-through racking

سيستم قفسه بندي درايوين راك روش مناسبي جهت انبار مواد اوليه كارخانجات توليدي و نگهداري كالا مي باشد.يكي از مزيت هاي اين روش استفاده حداكثري از فضاي انبار با توجه به حذف راه رو مي باشد .

قفسه بندي باكس پالت Single bay racking

سيستم قفسه بندي باكس پالت روش مناسبي جهت انبار انواع كالا و قطعات جهت خطوط توليد منسب مي باشد كه با استفاده از ريچ تراك مناسب مي توان بيشترين سرعت را در انبارش و خرده برداري ايجاد نمود.